Varikliukas 10W

€13.00

220/240V-50/60Hz;
10W; 0,35AMP; 1300RPM

Kaina: €13.00